ขั้นตอนการ ผลิตอิฐมวลเบา ที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำ

ขั้นตอนการผลิตอิฐมวลเบา ทั่วไป

อิฐมวลเบา หรือ คอนกรีตมวลเบาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดใหม่ ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ทราย ปูนขาว ยิบซัม น้ำ ปูนซีเมนต์ และผงอลูมิเนียมที่ใช้เพิ่มฟองอากาศ นำมาผสมกันในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งผู้ผลิตหลายรายใช้ระบบ AAC (Autoclaved Aerated Concrete)

ขั้นตอนการผลิต อิฐมวลเบา ที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำ มีดังนี้

1. นำทรายมาบดด้วยเครื่องบด บดโดยผสมกับน้ำ

2. นำทราย, ปูนขาว, ผงอลูมิเนียม, ยิบซั่ม ซีเมนต์ มาผสมให้เข้ากันตามอัตราส่วน

3. นำวัตถุดิบเทเข้าแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ

4. นำเข้าเครื่องบ่ม เพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาเป็นฟองอากาศและฟูขึ้นมา

5. ใช้เครื่องตัดเข้าช่วย เพื่อให้ได้อิฐมวลเบาขนาดที่ต้องการ

6. นำวัตถุดิบเข้าไปอบด้วยเครื่องอบไอน้ำ

7. ตรวจสอบคุณภาพของอิฐมวลเบา ก่อนนำไปจัดจำหน่าย

ในปัจจุบัน อิฐมวลเบา ได้รับความนิยมอย่างสูง จึงมีผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อิฐมวลเบา เป็นจำนวนมาก
ซึ่งผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายก็มีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกันออกไป การเลือกซื้อ อิฐมวลเบา มาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างจึงต้องพิจารณาถึงคุณภาพเป็นสำคัญ เมื่อเรามีความเข้าใจถึงที่มาของกระบวนการผลิต อิฐมวลเบา ชนิดต่าง ๆ แล้ว จะทำให้เราตัดสินใจเลือกซื้อ อิฐมวลเบา มาใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Login