ทำความรู้จักกับอิฐมวลเบา

อิฐมวลเบานั้นมีมากมายหลากหลายชนิด หากมองด้วยตาจะเห็นภายนอกที่ไม่มีความแตกต่างกันเลย แต่จริงแล้วจะแตกต่างกันที่วัตถุดิบในการทำและวิธีการทำจึงทำให้มีราคาที่แตกต่างกันออกไป คุณสมบัติของอิฐมวลเบามักจะกันความร้อนได้เป็นอย่างดี บางชนิดสามารถดูดซึมน้ำหรือกันความชื้นได้ มีความแข็งแรงทนทาน นิยมนำมาใช้ในการสร้างบ้านเรือนหรืออาคารและอิฐมวลเบาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

  • ประเภทระบบการผลิตที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้แรงดันสูง จะมีสีแตกต่างจากอิฐที่ผ่านการอบไอน้ำ ซึ่งสีของอิฐชนิดนี้จะออกเป็นสีเหมือนกับคอนกรีตเลยใช้วัตถุดิบทดแทนในการผลิตเพื่อเพิ่มความเบา เช่น ขี้เถ้า ชานอ้อย และเม็ดโฟม แต่ไม่ค่อยมีความแข็งแรงคงทนเสื่อมสภาพเร็วมากกว่าอิฐที่ผลิตแบบอื่น อีกทั้งยังเป็นเชื้อเพลิงที่ดีหากเกิดไฟไหม้ และอิฐที่ใช้สารเคมีในการทำให้คอนกรีตฟูและค่อยทิ้งไว้ให้จับตัวกันเป็นก้อนจนแห้งซึ่งแบบอิฐอย่างนี้ทำให้เวลาฉาบจะไม่สวยและเรียบเนียนอีกทั้งมีโอกาสที่จะหดตัวได้มาก
  • ประเภทระบบการผลิตที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้แรงดันสูง อิฐชนิดนี้จะมีสีที่เป็นผลึกสีขาว แตกต่างจากอิฐที่ไม่ได้ผ่านการอบไอน้ำภายใต้แรงดันสูง Lime Base ใช้ปูนขาวซึ่งไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ง่ายเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ทำให้ตัวอิฐที่ได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอมีการดูดซึมน้ำมากกว่า และ Cement Base ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งสามารถให้คุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมออีกทั้งช่วยให้เกิดการตกผลึกในเนื้อคอนกรีตทำให้คอนกรีตมีความแข็งแกร่ง ทนทานกว่าการผลิตในระบบอื่นมากและเป็นที่นิยมมากที่สุดในตอนนี้ เพราะถือได้ว่าเป็นอิฐมวลเบาที่มีความสมบูรณ์และเหมาะแก่การนำไปใช้ในงานก่อสร้างมากที่สุด และที่สำคัญช่วยให้งานก่อสร้างสวยงามและทำงานง่ายยิ่งขึ้น

Login