เปรียบเทียบราคาอิฐมวลเบากับอิฐมอญ

วัสดุหลักในการก่อสร้างบ้านเรือนหรืออาคารต่าง ๆ ในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นอิฐชนิดต่าง ๆ ที่มีมากมายหลายชนิดซึ่งต่างจากในอดีตที่นิยมใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการสร้างบ้าน ต่อมาจึงมีการพัฒนามาใช้อิฐมอญที่ทำจากดินเหนียวผสมกับวัสดุอื่นซึ่งถือได้ว่าเป็นวัสดุที่หาง่ายและราคาถูก ในระยะต่อมาจึงมีการใช้อิฐมวลเบามากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังมีผู้นิยมใช้อิฐมอญอยู่ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออิฐชนิดไหนไปสร้างบ้านเรือน การเรียนรู้เรื่องราคาของอิฐชนิดนั้น ๆ เป็นสิ่งจำเป็น ในบทความนี้จะเป็นการเปรียบเทียบราคาของอิฐมวลเบาและอิฐมอญ

ในช่วงแรกที่มีการใช้อิฐมวลเบา ถ้าพูดถึงราคาอิฐมวลเบาที่วางจำหน่ายเปรียบเทียบกับอิฐมอญจะพบว่าราคาอิฐมวลเบาแตกต่างจากราคาอิฐมอญมากโดยราคาของอิฐมวลเบาจะมีราคาต่อตารางเมตรที่สูงกว่าอิฐมอญ คือประมาณตารางเมตรละ 200 บาท ขณะที่อิฐมอญมีราคาที่ต่ำกว่าคือ 60-70 บาท แต่ในปัจจุบันราคาของอิฐมวลเบาขนาด 7.5 เซนติเมตร มีราคาขึ้นมาถึงประมาณ 240 บาทต่อตารางเมตรแต่อิฐมอญก็มีราคาเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยราคาต่อตารางเมตรประมาณ 220 บาท ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงนิยมใช้อิฐมวลเบาแทนอิฐมอญเพราะการก่อผนังพื้นที่ 1 ตารางเมตรถ้าใช้อิฐมอญต้องใช้อย่างต่ำ 120 ก้อน แต่ถ้าใช้อิฐมวลเบาจะใช้เพียง 9 ก้อน ทำให้ลดต้นทุนค่าแรงได้มากขึ้น

ราคาของอิฐมวลเบาเปรียบเทียบกับอิฐมอญตามที่ได้อธิบายไปในข้างต้นอาจทำให้ผู้ที่ต้องการเลือกซื้ออิฐสามารถนำไปใช้พิจารณาในการเลือกซื้ออิฐที่เหมาะสมกับความต้องการและต้นทุนที่มีอยู่ ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการซื้ออิฐควรศึกษาถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของอิฐทั้ง 2 ประเภทให้ละเอียดอีกด้วยเพราะทั้งอิฐมวลเบาและอิฐมอญต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป

Login