ข้อควรระวังในการใช้อิฐมวลเบา

ในปัจจุบันอิฐมวลเบาถือได้ว่าเป็นอิฐชนิดหนึ่งที่คนนิยมนำมาสร้างบ้าน แต่การใช้อิฐมวลเบาก็มีข้อควรระวังหลายอย่าง ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่าง 2 หัวข้อ ดังนี้

การก่ออิฐมวลเบา ควรใช้เกรียงหวีที่ออกแบบมาสำหรับการใช้ก่ออิฐมวลเบาเท่านั้นและใช้ปูนกาวสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะในการก่อผนังเพื่อปูนที่ใช้ก่ออิฐจะได้บางเป็นพิเศษเพียงแค่ 2-3 มม. การก่อปูนให้บางมีข้อดีหลายอย่าง นอกจากจะทำให้ปูนกาวจับอิฐมวลเบาและผนังบ้านมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วยังช่วยให้บ้านเย็นอีกด้วย เนื่องจากอิฐมวลเบามีคุณสมบัติเป็นฉนวนช่วยให้บ้านเย็นได้

การสร้างฐานสำหรับอิฐมวลเบา คือการปรับระดับฐานที่จะก่ออิฐมวลเบาในชั้นแรกคือสันส่วนบนของคานที่จะก่ออิฐมวลเบาเพราะอิฐมวลเบาที่ผลิตจากโรงงานมีขนาดก้อนที่ใหญ่และเท่ากันทุกก้อน และคานเมื่อหล่อเสร็จแล้วมักจะไม่เรียบเสมอกัน ถ้าฐานไม่ราบเรียบอิฐก็จะเบี้ยวตาม เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับฐานเสียก่อนที่จะก่ออิฐโดยวัดตั้งระดับน้ำ ขึงเส้นเอ็นหรือเชือกให้สูงจากส่วนบนของคานประมาณ 3-4 ซม. จากนั้นนำปูนซีเมนต์ธรรมดาผสมทรายกับน้ำมาก่อให้ตรงตามแนวที่ขึงเส้นเอ็นไว้ เมื่อฐานแห้งก็สามารถก่ออิฐมวลเบาได้ทันทีโดยไม่ต้องกลัวว่าผนังจะเบี้ยว

จากข้อควรระวังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น หากผู้ใดต้องการนำอิฐมวลเบามาสร้างบ้านหรืออาคารต่าง ๆ ควรศึกษาข้อควรระวังเหล่านี้ไว้ให้ดีเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง

Login