ราคาอิฐมวลเบาถูก หรือแพงในความเป็นจริง

อิฐมวลเบา

ราคาอิฐมวลเบานั้นส่วนใหญ่แล้วจะคิดกันเป็นราคาต่อก้อน ซึ่งขนาดนั้นจะกว้างยาวเป็นมาตรฐานคือ กว้าง 20 ซม.และยาว 60 ซม. และ จะมีความหนาแตกต่างกันไปซึ่งหนาน้อยที่สุดคือ 7.5 ซม.ซึ่งจะมีราคาถูกที่สุดตกก้อนละสิบกว่าบาท และ ความหนาจะเป็นตัวกำหนดราคา เพราะยิ่งหนามากก็จะแพงขึ้นตามความหนา

ซึ่งในการคำนวณการใช้งานนั้นส่วนใหญ่จะไม่คิดราคากันต่อก้อน เพราะการสร้างบ้านหลังหนึ่ง การใช้อิฐมวลเบาจะมีจำนวนที่คำนวณกันเป็นตารางเมตร และสั่งในจำนวนที่มากพอกับการใช้งาน เรียกได้ว่าบ้านหนึ่งหลังนั้นใช้กันเบาะ ๆ ก็เกือบพันก้อนสำหรับบ้านขนาดกลาง ๆ ซึ่งราคาจะถูกลง เพราะสั่งเป็นล๊อตใหญ่ ๆ เหมือนกับเราซื้อของราคาส่ง ซึ่งอย่างที่กล่าวมาว่า ความหนาเป็นตัวกำหนดราคา ดังนั้นหากเราจะสร้างบ้านเองสักหลัง การเลือกใช้อิฐมวลเบาก็จะดูจากราคาอิฐมวลเบา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ความหนาที่คละกันไป เช่น ก่อตัวบ้านนั้นนิยมใช้อิฐมวลเบาที่มีความหนาซึ่งส่วนใหญ่เน้นที่ 15 ซม.ขึ้นไป

ราคาอิฐมวลเบาที่หนาขนาดนี้ก็จะแพงสักนิดราคาทั่วไปจะอยู่ที่ 40-50 บาทต่อก้อน แต่หากดูจากความแข็งแรงทนทานแล้วก็คุ้มค่ากับที่ต้องจ่าย ส่วนการกั้นผนังส่วนใหญ่จะใช้ความหนาน้อยกว่านี้ หรือ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเจ้าของบ้าน หากมีงบประมาณสูงขึ้นก็สามารถเลือกที่มีความหนามากขึ้นได้ แม้ว่าราคาอิฐมวลเบาแบบหนาจะแพงกว่าก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีราคาอิฐมวลเบาก็ไม่แพงไปกว่าคุณภาพแน่นอน

Login