เปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติของอิฐมวลเบาและอิฐมอญ

อย่างที่เราทุกคนเข้าใจมาโดยตลอดว่า หากเราจะต้องก่อสร้างบ้านที่แข็งแรงทนทานขึ้นมาสักหลังนั้นเราต้องใช้อิฐมอญเป็นสิ่งสำคัญในการก่อสร้าง แต่ในยุคที่อะไร ๆ ก็ก้าวหน้าทันสมัยและพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมกับสิ่งเก่า ๆ อย่างรวดเร็วนั้น ในวงการสิ่งปลูกสร้างก็ได้คิดค้นอิฐลักษณะใหม่ที่ได้จากวัสดุจากธรรมชาติ นำมาผสมผสานในรูปแบบเฉพาะตัวที่เราเรียกว่า อิฐมวลเบา อิฐมวลเบานี้ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อเติมเต็มข้อเสียของอิฐมอญที่รู้จักและใช้กันมายาวนานก็ว่าได้ ซึ่งหากเราจะเปรียบเทียบทั้งคุณสมบัติและราคาของเจ้าอิฐมอฐและอิฐมวลเบานี้ เราก็จะได้ข้อมูลคร่าว ๆ ดังนี้

 

ข้อมูลการเปรียบเทียบลักษณะเด่นในเรื่องราคาและโครงสร้างของอิฐมอญและอิฐมวลเบา

1. ด้านราคาวัสดุและค่าแรงต่อตารางเมตร

อิฐมวลเบา ขนาดหนา 10 เซนติเมตร ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 บาท/ตารางเมตรเท่านั้น

อิฐมอญขนาดที่ใช้งาน 2 ชั้น (เว้นระยะช่องว่างตรงกลาง)ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 400-420 บาท/ตารางเมตร

2. ด้านโครงสร้าง

อิฐมวลเบามีลักษณะกลวง น้ำหนักเบา

อิฐมอญมีลักษณะตันและน้ำหนักนั้นค่อนข้างเยอะ

3. ด้านระยะเวลาในการก่อสร้าง

อิฐมวลเบาสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วประมาณ 20-25 ตารางเมตร/วัน

อิฐมอญใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 6-12 ตารางเมตร/วัน

 

จากลักษณะเด่นที่เปรียบเทียบให้ดูอย่างเห็นได้ชัดนั้น ในเรื่องราคาอัตราค่าแรงในการก่อสร้างนั้นอาจไม่ต่างกันมากก็จริง แต่หากสมัยนี้เราจะทำอะไรแต่ละงาน ส่วนใหญ่ติดกับความรวดเร็วและสะดวกสบาย ช่างส่วนใหญ่จึงเลือกใช้อิฐมวลเบามากกว่าอิฐมอญ

Login