อิฐมวลเบา ความเบาที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าสนใจ

สมัยที่โลกนี้เจริญและพัฒนาการที่รวดเร็วของทุกอุตสาหกรรม และสิ่งก่อสร้างที่หลากหลายต่างผุดขึ้นรวดเร็วอย่างกับดอกเห็ด อาทิ เช่น คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหม่ ๆ ฉะนั้นปัจจัยที่สามารถทำให้โครงการใหญ่ยักษ์แบบนี้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ย่อมเป็นผลดีของทางช่างผู้รับเหมาและเจ้าของผู้ว่าจ้าง และนี่คือที่มาของการคิดค้นผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดใหม่ ที่มีมวลเบา แถมยังผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อันได้แก่ ทราย ปูนขาว ยิบซั่ม น้ำ ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารกระจายฟองอากาศ ซึ่งนำทุกส่วนผสมนี้มาผสมผสานในอัตราส่วนที่เท่ากันและเป็นสูตรเฉพาะตัว แล้วผลลัพธ์ที่ได้มาก็คืออิฐมวลเบานั่นเอง

และด้วยคุณสมบัติพิเศษของอิฐมวลเบาที่ว่ามาทั้งหมดนี้ จึงทำให้สิ่งก่อสร้างทั่วไปในปัจจุบันที่เราได้พบเห็นนั้น ส่วนใหญ่แทบจะถูกสร้างขึ้นมาจากอิฐมวลเบาทั้งสิ้น และด้วยความสะดวกสบาย ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งอาคารและสถานที่ต่าง ๆ จึงทำให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้รับเหมาก่อสร้างอีกมากมาย ที่ได้เริ่มหันมาให้ความสนใจและนิยมที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยอย่างอิฐมวลเบานี้มากกว่าอิฐมอญที่มีมาช้านาน

Login