อิฐมวลเบา ผลิตต่าง คุณภาพต่าง

อิฐมวลเบา ผลิตต่าง คุณภาพต่าง กรรมวิธีการผลิตให้ได้มาซึ่งอิฐมวลเบานั้นมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน มีความต่างกันอยู่มากทั้งทางด้านราคา และคุณภาพ ความทนทาน หรือสภาพในการใช้งาน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้นำไปใช้ในรูปแบบของการก่อสร้างต่าง ๆ แต่สำหรับอิฐมวลเบาที่ผลิตต่างกันจะให้คุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันโดย การผลิตของอิฐมวลเบาจะมีอยู่สองรูปแบบ คือ อิฐมวลเบาที่ไม่ผ่านขั้นตอนของการอบไอน้ำ ซึ่งจะแยกออกเป็นสองประเภท เช่น กันคือ

ประเภทแรก มีการใช้ตั้งแต่ขี้เลื่อย ขี้เถ้า เม็ดโฟม ชานอ้อย และอื่น ๆ มารวมกัน แม้ข้อดีคือเป็นอิฐที่มีก้อนน้ำหนักเบา ขนได้ง่าย แต่ข้อเสียก็คือ เสื่อมสภาพได้ค่อนข้างเร็วมาก ประเภทที่สองคือ อิฐมวลเบา ที่ถูกผลิตจากสารเคมี ซึ่งจะทำให้เนื้อก้อนของอิฐมีลักษณะพองฟู แต่ข้อเสียก็คือ จะแตกได้ค่อนข้างง่ายและหดตัวเร็วอีกด้วย เรียกได้ว่าคอนกรีตประเภทนี้ หากดูภายนอกแล้วจะมีสีเป็นสีของปูนซีเมนต์อย่างเด่นชัด

รูปแบบที่สอง คือการผลิตอิฐมวลเบาในขั้นตอนที่ผ่านการอบไอน้ำความดันสูง จะมีลักษณะภายนอกที่เห็นเด่นชัดคือ เนื้อเป็นผลึกขาว โดยในการผลิตแบบที่สองนี้ ก็จะแบ่งเป็นสองลักษณะด้วยกันคือ การใช้ปูนขาวเป็นหลักในการผลิต มีข้อเสียคือ ทำให้คุณภาพไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งก้อน ทว่าในรูปแบบที่สองคือการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในการผลิต ทำให้เกิดความสม่ำเสมอในผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตมา ส่งผลให้มีความทนทานมากขึ้น ฉะนั้นการจะเลือกอิฐมวลรวมชนิดใดไปไว้เพื่อการใช้งานก็ควรต้องพิจารณาดูจากการผลิตและส่วนประกอบในการผลิตเป็นสำคัญ ซึ่งจะนำมาสู่คุณภาพและการใช้งานที่ยาวนนาน ส่วนราคาก็จะแตกต่างกันไปตามคุณภาพ

Login