ราคาอิฐมวลเบาที่ควรรู้

ราคาอิฐมวลเบาที่ควรรู้ มีอยู่มากมายหลายประเภท หากมองเพียงภายนอกก็แทบจะแยกกันไม่ออก และอาจจะหาความแตกต่างที่ยากสักหน่อย เพราะอิฐมวลเบาในแต่ละแบบใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ต่างกัน ทำให้คุณสมบัติของอิฐมวลเบามีราคาที่แตกต่างกันออกไปด้วย  ราคาอิฐมวลเบาก็ล้วนแล้วแต่มาจากการแยะตามขั้นตอนและวัสดุที่ผลิตอิฐมวลเบาที่มีอยู่ 2 ประเภท คือ

1.ระบบที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำ ภายใต้ความดันสูง ที่จะใช้วัสดุที่มีขนาดเบามาทดแทนและใช้สารเคมี

2.ระบบไอน้ำภาพใต้ความดันสูง ที่จะมีรูปแบบในการผลิตที่จะมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานมากกว่า

โดย ราคาอิฐมวลเบา เกรดเอที่ 7.5 ซม. ราคาก้อนละ 13.25 บาท ในราคาส่ง แต่ราคาจำหน่ายหน้าโรงงานจะอยู่ที่ก้อนละ 14.25 บาท และใน ราคาอิฐมวลเบา เกรดบีจะอยู่ที่ก้อนละ 11.50 บาท ซึ่งราคาจะแตกต่างกันมาก และช่วยลดต้นทุนการก่อสร้าง ทำให้ประหยัดขึ้นเยอะมาก เมื่อปี 2558 อิฐมวลเบาราคาไม่ได้ปรับขึ้นหรือลดแต่อย่างใด แต่เมื่อมีการก่อสร้างโดยใช้อิฐมวเบา โดยทั่วไปก็จะคิดเป็นค่าวัสดุและค่าแรงเป็นต่อตารางเมตร อิฐมวลเบาที่มีความหนา 10 ซม. จะมี ราคาอิฐมวลเบา ประกอบกับค่าแรงจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ 360-400 บาทต่อตารางเมตร แต่ถ้าเป็นการก่ออิฐมอญด้วยความหนา 10 ซม. ก็เท่ากับเป็นการก่ออิฐมอญ 2 ชั้น ก็จะมีราคาค่าแรงและค่าอิฐมอญที่แพงกว่าอิฐมวลเบาเล็กน้อยอยู่ที่ 400-420 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้อิฐมวลเบาที่มีความหนา 10 ซม. เมื่อรวมกับปูนฉาบแล้วก็จะมีน้ำหนักเพียง 120 กิโลกรัม ในขณะที่อิฐมอญเมื่อรวมกับปูนฉาบแล้วก็จะมีน้ำหนักมากถึง 180 กิโลกรัม

Login