อิฐมวลเบาไทคอน ความคงทนที่มาพร้อมคุณภาพ

อิฐมวลเบาไทคอน ความคงทนที่มาพร้อมคุณภาพ เป็นอิฐมวลเบาที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรงในช่วงคุณภาพอิฐมวลเบาเกรด G4 ถูกผลิตจากสูตรการผลิตของบริษัทโดยเฉพาะ เพื่อที่จะให้ได้ซึ่งอิฐมวลเบาไทคอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงสุด ตรงตามความต้องการของตลาด มีจุดเด่นของอิฐมวลเบาไทคอนคือ มีความแข็งแรงสูงที่ 45-50 ksc เข้ากับวงกบสมัยใหม่ได้อย่างง่ายดาย ทั้งวงกบไม้และวงกบอลูมิเนียม เก็บงานฉาบได้ง่ายและเร็วกว่า มีราคาต่อยูนิตที่ถูกกว่า มีน้ำหนักที่เบากว่าจนสามารถช่วยลดโครงสร้างและประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้เป็นอย่างดี

อิฐมวลเบา ไทคอน มีคุณภาพของอิฐมวลเบาที่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพและสูตรของการผลิต ปัจจัยหลักของงานคือคุณภาพ ความแข็งแรง ไม่มีการแตกหักเสียง่ายในระหว่างการขนส่งหรือในระหว่างที่ใช้งาน อิฐมวลเบา ไทคอน มีความแข็งแรงสูง มีอัตราการสูญเสียที่ต่ำ ถูกผลิตมาจากนวัตกรรมการผลิตที่ทำให้ผลึก โครงสร้างภายในตัวอิฐเกิดได้อย่างสมบูรณ์ ตัวเนื้ออิฐมีการกระจายของฟองอากาศที่สม่ำเสมอ มีรูปร่างที่มีมิติแน่นอน

เรื่องของการขาดแคลนช่างที่มีฝีมือในการก่อและฉาบพื้นผนัง ทำให้บรรดาบริษัทของทางอสังหาริมทรัพย์เริ่มที่จะมองหาทางเลือกวัสดุก่อสร้างตัวใหม่ ที่จะช่วยทำให้งานสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น ลดต้นทุนการก่อสร้างตัวใหม่ที่จะช่วยทำงานให้เสร็จได้เร็วยิ่งขึ้น ลดต้นทุนในการก่อสร้างจากค่าแรงช่างและวัสดุประเภทปูนก่อ อิฐมวลเบา ไทคอน ได้ถูกผลิตขึ้นมาก็เพื่อที่จะลดปัญหาเหล่านี้ โดยสามารถที่จะก่ออิฐได้เร็ว ลดค่าแรงในการก่อฉาบแต่ละครั้ง ลดปูนก่อลงได้มากถึง 1.5 บาทต่อตารางเมตร และสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนการก่อฉาบลงได้ถึงประมาณละ 20% เลยทีเดียว

 

Login