นวัตกรรมใหม่จาก อิฐมวลเบาทีพีไอ

นวัตกรรมใหม่จาก อิฐมวลเบาทีพีไอ เพื่อการก่อสร้างและการตกแต่งในเครือบริษัทของทาง ทีพีไอ โพลีน ที่ผลิตมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราทีพีไอที่มีคุณภาพสูง สามารถที่จะผสมผสานวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการ การอบไอน้ำความดันสูงมาเป็นอย่างดี ซึ่งเทคโนโลยี การผลิตคอนกรีตอิฐมวลเบาที่มีประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบัน เพื่อที่ผู้ใช้จะได้มั่นใจได้ในคุณภาพและความทนทานได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือการเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญถึง 5 เท่า

อิฐมวลเบาทีพีไอ มีความแข็งแกร่งทนทาน สามารถที่จะรับแรงอัดได้มากกว่าอิฐมอญ มีการผลิตภายใต้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ขนาดและคุณภาพที่เท่ากันในทุกก้อน ป้องกันเสียงได้เป็นอย่างดีและไร้ปัญหาเสียงก้องที่รบกวน เป็นผนังกันไฟและไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อไฟได้นานถึง 4 ชั่วโมง สามารถที่จะตัดแต่งด้วยเลื่อยมือ ที่ติดตั้งได้รวดเร็วกว่าอิฐมอญถึง 3 เท่าด้วยกัน ทั้งยังสามารถที่จะฉาบปูนได้เรียบเนียน ลดการแตกร้าว มีความประหยัดเนื้อปูนได้ถึง 60% กันความร้อนในฤดูร้อนและกันความเย็น ลมเย็นเข้ามาในฤดูหนาว

อิฐมวลเบาทีพีไอ ได้เน้นที่การผลิตแบบรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นความรับผิดชอบสำคัญของทางบริษัท ดังจะเห็นได้จากการผลิตปูนซีเมนต์ของทีพีไปที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบันการรับรองมาตรฐาน AJA จึงสามารถที่จะมั่นใจได้ถึงทุกผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทที่จะไม่มีการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน และตัวอิฐมวลเบาทีพีไอก็มีคุณภาพและทำมาจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่ปล่อยสารเคมีมาทำร้ายคนอยู่ในบ้านอย่างแน่นอน

Login