การผสมปูนก่ออิฐมวลเบา

การผสมปูนก่ออิฐมวลเบา

การผสมปูนก่ออิฐมวลเบา

- ปูนก่ออิฐมวลเบา ½ ส่วน ต่อปูน 1 ถัง

- น้ำสะอาด ¼ ส่วน ต่อปูน 1 ถัง

- ใช้หัวปั่นปูนต่อเครื่องสว่าน ผสมปูนให้เข้ากัน

Login