ข้อแตกต่างระหว่างอิฐมวลเบา กับ อิฐบล็อก

ข้อแตกต่างระหว่างอิฐมวลเบา กับ อิฐบล็อก คืออิฐที่นิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างอีกชนิดหนึ่งแต่เพราะพื้นผิวที่ไม่ละเอียดและเต็มไปด้วยส่วนผสมของกรวดทราย จึงทำให้ยากต่อการฉาบแม้ขนาดก้อนอิฐบล็อกจะมีขนาดที่มาตรฐานง่ายต่อการก่อแต่ก็ต้องมาเสียเวลาในการฉาบอยู่ดี

อิฐมวลเบา เป็นอิฐที่มีขนาดมาตรฐานเช่นกัน ง่ายต่อการก่อและมีน้ำหนักที่เบากว่าอิฐบล็อก กำลังเป็นที่นิยมในวงการก่อสร้างเพราะมีผิวทีเรียบเนียนง่ายต่อการฉาบ ช่วยให้งานสามารถเสร็จได้รวดเร็วกว่าการใช้งานอิฐแบบอื่น เฉพาะตัววัสดุอิฐมวลเบานั้นมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซึ่งเบากว่าอิฐบล๊อกที่หนัก 115 กิโลกรัม/ตารางเมตร ผลก็คือสามารถลดภาระน้ำหนักบรรทุกถาวรด้านโครงสร้างลงได้ แม้จะมีราคาต่อตารางเมตรแพงกว่าแต่ก็สามารถประหยัดเรื่องขนาดของโครงสร้างลงได้ส่วนหนึ่ง เห็นเบากว่าอิฐบล๊อกอย่างนี้แต่ด้วยคุณสมบัติทางเทคนิคนั้นอิฐมวลเบากลับมีความสามารถรับแรงอัดได้ 35-50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งมากกว่าอิฐบล๊อกที่รับแรงอัดได้ 10.15 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ในส่วนเรื่องราคาค่อนข้างมีความแตกต่างกันอยู่ไมใช่น้อย อย่างเช่น อิฐบล็อกตกราคาอยู่ก้อนละ 4 บาท 1 ตารางเมตร ใช้งาน 12.5 ก้อนตกเป็นเงิน 50 บาทต่อตารางเมตร แต่หากเทียบกับอิฐมวลเบาตกก้อนละ 14.25 บาท 1 ตารางเมตร ใช้งาน 8.33 ก้อนตกเป็นเงิน 119 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งความแตกต่างเรื่องราคาค่อนข้างจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าถามถึงความเหมาะสมและคุณภาพที่สูงกว่า แน่นอนว่าอิฐมวลเบามีราคาที่สูงแต่คุ้มกับประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นอย่างมากเหมาะสำหรับท่านที่อยากลงทุนทีเดียวแล้วอยู่อาศัยไปได้นาน ๆ ไม่ต้องคอยต่อเติมหรือซ่อมแซม

ข้อแตกต่างระหว่างอิฐมวลเบา กับ อิฐบล็อก

  1. เวลา อิฐมวลเบานั้นใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยกว่าอิฐบล็อก
  2. ความแข็งแกร่ง การใช้งานทั่วไปไม่ต่างกัน แต่อิฐบล็อกจะใช้สำหรับผนังที่มีน้ำหนักมาก
  3. น้ำหนัก อิฐมวลเบา เบากว่าอิฐบล๊อก ถึง 4-5 เท่า
  4. ขนาด อิฐมวลเบาจะมีขนาดที่แน่นอนกว่าบล็อก ได้ชิ้นงานที่เรียบ สวยงาม ซึ่งแตกต่างจากอิฐบล๊อก
  5. ราคา อิฐบล็อกจะมีราคาถูกกว่าอิฐมวลเบา

Login