ปูนก่ออิฐมวลเบา 1 ถุง ก่อได้กี่ ตร.ม.

ปูนก่ออิฐมวลเบา 1 ถุง ก่อได้กี่ ตร.ม.

 

ปูนก่ออิฐมวลเบา

- ปูนก่ออิฐมวลเบาเสือ 1 ถุง ก่อได้ 25-30 ตร.ม. ความหนา 2-3 มม.

- ปูนก่ออิฐมวลเบาอินทรี 1 ถุง ก่อได้ 38-40 ตร.ม. ความหนา 3 มม.

- ปูนก่ออิฐมวลเบาทีพีไอ 1 ถุง ก่อได้ 30 ตร.ม. ความหนา 3-5 มม.

Login