ปูนฉาบอิฐมวลเบา 1 ถุง ฉาบได้กี่ ตร.ม.

ปูนฉาบอิฐมวลเบา 1 ถุง ฉาบได้กี่ ตร.ม.

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

- ปูนฉาบอิฐมวลเบาเสือ 1 ถุง ฉาบได้ 3.57 ตร.ม.

- ปูนฉาบอิฐมวลเบาอินทรี M13 1 ถุง ฉาบได้ 2.4 ตร.ม.

- ปูนฉาบอิฐมวลเบาทีพีไอ M210 1 ถุง ฉาบได้ 2.88 ตร.ม.

Login