วิธีการฉาบอิฐมวลเบา

วิธีการฉาบอิฐมวลเบา

ขั้นตอนฉาบผนัง อิฐมวลเบา

1. ควรทำความสะอาดบริเวณที่จะฉาบ
2. ผสมปูนด้วยโม่ผสมปูน
3. พรมน้ำบริเวณผนังฉาบเสร็จให้กวาดเม็ดทรายด้วยไม้กวาดดอกหญ้า
4.ไม่ควรใช้ปูนฉาบทั่วไปฉาบ จะทำให้เกิดการแตกร้าวและหลุดร่อน ไม่ควรฉาบหนาเกิน 1.5 ซม. หากฉาบเกินควรแบ่งฉาบเป็น 2 ชั้น โดยก่อฉาบชั้นต่อไป ควรทิ้งปูนให้แข็งตัว

Login